Yoona World Tour 2013 in Hong Kong – HD Photos by Yooniverse

Yoona performing at Girls’ Generation World Tour 2013 in Hong Kong on November 9th-10th. Cr: Yooniverse.

SNSD Yoona World Tour 2013 Hong Kong Yooniverse

SNSD Yoona World Tour 2013 Hong Kong Yooniverse

SNSD Yoona World Tour 2013 Hong Kong Yooniverse

SNSD Yoona World Tour 2013 Hong Kong Yooniverse

SNSD Yoona World Tour 2013 Hong Kong Yooniverse

SNSD Yoona World Tour 2013 Hong Kong Yooniverse

SNSD Yoona World Tour 2013 Hong Kong Yooniverse

SNSD Yoona World Tour 2013 Hong Kong Yooniverse

SNSD Yoona World Tour 2013 Hong Kong Yooniverse

SNSD Yoona World Tour 2013 Hong Kong Yooniverse

SNSD Yoona World Tour 2013 Hong Kong Yooniverse

SNSD Yoona World Tour 2013 Hong Kong Yooniverse

SNSD Yoona World Tour 2013 Hong Kong Yooniverse

SNSD Yoona World Tour 2013 Hong Kong Yooniverse

SNSD Yoona World Tour 2013 Hong Kong Yooniverse

SNSD Yoona World Tour 2013 Hong Kong Yooniverse

SNSD Yoona World Tour 2013 Hong Kong Yooniverse

SNSD Yoona World Tour 2013 Hong Kong Yooniverse

SNSD Yoona World Tour 2013 Hong Kong Yooniverse

SNSD Yoona World Tour 2013 Hong Kong Yooniverse